wtorek, 02 lipiec 2019 18:36

Kolaże o wyjątkowych kobietach - Uniwersytet Malucha w Kostrach Noskach [foto]

Sokołowscy

Kolaże o 5 niesamowitych Polkach, które zapisały się na kartach naszej historii powstały w ramach projektu „Uniwersytet Malucha w Kostrach Noskach”.

Czy wiecie:

  • Kto był pierwszą kobietą chirurgiem w Polsce i kiedy otrzymała prawo do wykonywania zawodu, skoro uznaje się to za ewenement na skalę światową?
  • Czy wiecie kogo uznaje się za założyciela pierwszego muzeum w Polsce?
  • A może wiecie, kto był adiutantem Mariana Langiewicza, dowódcy powstania styczniowego?
  • Czy wiecie, w którym w którym roku i kto jako jedna z pierwszych kobiet w historii dostała prawo jazdy?
  • Czy wiecie, która polska królowa dorobiła się olbrzymiej osobistej fortuny, tylko w Koronie nabywając ponad dwieście wsi i kilkanaście miast?

Magdalena Bendzisławska w roku 1697 otrzymała królewski przywilej, potrzebny do praktykowania chirurgii, od Augusta II Mocnego. W kopalni w Wieliczce znajdziecie pamiątką tablicę, bo tam opiekowała się górnikami. Księżna Izabella Czartoryska w roku 1801 w Puławach założyła pierwsze muzeum w Polsce. Była to tzw. Świątynia Sybilii, gdzie gromadziła pamiątki po wielkich Polakach. Adiutantem Mariana Langiewicz była Henryka Pustowójtówna, która brała czynny udział w bitwach powstania styczniowego pod Małogoszczem, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami. Jedną z pierwszych kobiet, która otrzymała prawo jazdy była Maria Kurie Skłodowska. Otrzymała je w roku 1916. Jak do tej pory jest też jedyną kobietą, która otrzymała aż dwie nagrody Nobla. A królową ambitną, aktywną i niezwykle gospodarną była właśnie królowa Bona, która próbowała także zmienić nawyki żywieniowe dworu Zygmunta I Starego. To właśnie o nich robiliśmy kolaże w ramach projektu „Uniwersytetu Malucha w Kostrach Noskach”. Zapraszamy do ich obejrzenia. Jeśli chcecie wiedzieć więcej zapraszamy na Facebook OREW Przystań Kostry Noski oraz www.fundacjalarus.pl.

Projekt realizowany jest przez Grupę Nieformalną pod patronem Fundacji Larus. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa i Fundacja Larus