sobota, 12 październik 2019 18:07

Klukowo. Zaproszenie na spotkanie z Robertem Radzikiem [22.10]

Sokołowscy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprasza na spotkanie z Robertem Radzikiem, które odbędzie się we wtorek 22 października o godzinie 17:00 w GOKu.

Jak informuje GOK w Klukowie: Nasz gość historią polskiego podziemia niepodległościowego lat 1944 – 1956 zajmuje się od początku lat 90. W połowie lat 90. publikował m.in. na łamach „Tygodnika Solidarność” i „Naszej Polski” m.in. pod pseudonimem „Dariusz Goszczyński”. Kilka jego artykułów i recenzji książek ukazało się także w ówczesnym „Nowym państwie”. W tamtym okresie publikował także na łamach „Najwyższego Czasu!” artykuły z wybranych zagadnień z zakresu spraw międzynarodowych dotyczących głównie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Oprócz historii podziemia lat 1944-1956 pasjonuje się wybranymi epokami historii Polski, Francji (zwłaszcza rewolucji francuskiej i powstania w Wandei), Rosji (wiek XIX-XX) oraz Niemiec.

W listopadzie 2017 roku ukazała się jego pierwsza książka pt. „Z otchłani niepamięci”, na którą składają się 22 szkice i opowiadania o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. Część tej książki poświęcona jest ludziom i wydarzeniom na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. W kwietniu 2018 roku ukazała się powieść historyczna w oparciu o fakty „Wnutriennicy” czyli cena zdrady”. Aktualnie ukończył następne książki. Są to opowieść biograficzna „Mój przyjaciel „Ciemny”, poświęcona postaci por. „Ciemnego” – Tadeusza Narkiewicza z Łap oraz „Niezłomny Major. Rzecz o Marianie Kozłowskim (1915-1986)”.

(GOK w Klukowie)