poniedziałek, 02 marzec 2020 18:39

Gminne Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w Czyżewie [foto/wideo]

Sokołowscy
Gminne Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w Czyżewie [foto/wideo] foto: Patryk Wojtczuk

1 marca 2020 roku Mszą Św. za Ojczyznę rozpoczęły się Gminne Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. prałat Kazimierz Chaberek.

Po Mszy Św. złożone zostały wiązanki przy Pomniku Niepodległości w Czyżewie, na którym znajduje się również tablica poświęcona pamięci Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wśród składających kwiaty byli m. in. Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka wraz z przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Czyżewie, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Bogucki, Członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Jerzy Pakieła, delegacja czyżewskiego Koła Związku Narodowych Sił Zbrojnych, Dariusz Syrnicki- Sekretarz Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża, Waldemar i Kazimierz Gosk- synowie p.por. Franciszka Goska pseudonim „Sęk” - żołnierza niezłomnego, przedstawiciele Koła Sybiraków oraz delegacje szkół gminnych. Po złożeniu wiązanek, z towarzyszeniem licznych pocztów sztandarowych, młodzieży szkolnej i zebranych mieszkańców, wszyscy przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury na dalszą część uroczystości, którą rozpoczęło odegranie przez orkiestrę i odśpiewanie przez obecnych „Mazurka Dąbrowskiego”.

Po powitaniu uczestników  uroczystości Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka nawiązała do idei ustanowienia obchodów święta żołnierzy wyklętych oraz wartości, które przyświecały działaniom żołnierzy niezłomnych, jak również powinności współczesnych Polaków wobec tych, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie, byśmy mogli dziś mieszkać w suwerennej i wolnej Ojczyźnie. Po przemówieniu Burmistrz głos zabrał Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Bogucki, który podziękował obecnym za przybycie i nawiązał do wagi, jaką należy przykładać do pamięci i przekazywania wiedzy o historii żołnierzy wyklętych. Wspomniał również o tym, iż dzięki ich poświeceniu Kościół w Polsce nie ucierpiał przez dziesięciolecia panowania systemu komunistycznego. Jako ostatni do zgromadzonych przemówił Dariusz Syrnicki- sekretarz ZŻ „NSZ” Okręg Łomża, podając liczne przykłady działań żołnierzy wyklętych, a także tłumacząc, w jaki sposób ówczesny ustrój, za pomocą propagandy i prowokacji, przyczyniał się do rugowania z pamięci lub wypaczania wiedzy o żołnierza niezłomnych.

Po przemówieniach odbyła się część artystyczna w wykonaniu  młodzieży z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Zdrojewskiego. Ostatnim punktem obchodów była projekcja filmu pt. „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego.

Warto nadmienić, iż w Muzeum Ziemi Czyżewskiej zorganizowane zostały wystawy tematyczne: „Ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy…” wystawa fotograficzna oddziałów żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1945 roku oraz „Męczennicy nie są mściwi”- wystawa poświęcona pamięci ppor. Franciszka Goska ps. „Sęk” (autorem zbiorów jest syn Waldemar Gosk).

(UM w Czyżewie/foto: Patryk Wojtczuk/wideo: R. Sienicki)

Dział: Czyżew