piątek, 28 październik 2016 18:15

Wysokomazowieccy księża na komendzie

Sokołowscy

Wysokomazowiecką komendę Policji odwiedzili księża z parafii powiatu wysokomazowieckiego. Podczas spotkania szef wysokomazowieckich policjantów przedstawił zebranym stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzisiaj w wysokomazowieckiej komendzie Policji z inicjatywy pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pana nadkom. Krzysztofa Woźniewskiego dobyło się spotkanie z księżmi powiatu wysokomazowieckiego. Uczestnikom przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu. Poinformował również zebranych , że z dniem dzisiejszym wysokomazowieccy policjanci rozpoczęli akcję pn. „Nie bądźmy obojętni”. Działania te polegają w głównej mierze na sprawdzaniu miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo, które narażone są na wyziębienie organizmu. Nadkom. Krzysztof Woźniewski podkreślił, że policjanci od kilu lat prowadzą takie działania w okresie jesienni – zimowym. Apelują również do społeczeństwa o pomoc i informowanie w przypadku zauważenia osoby, która wymaga natychmiastowej pomocy. Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. W dalszej części spotkania nadkomisarz Krzysztof Woźniewski omówił ideę i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślał, że to narzędzie jest jednym z elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym i z założenia powinno być realizowane w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Zaprosił też obecnych do propagowania jej w lokalnych środowiskach.

Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce to:

  • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,
  • dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazanych przez społeczeństwo,
  • platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Link do Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem/wysokie-mazowieckie.policja.gov.pl)