wtorek, 01 październik 2019 10:19

Najlepsi drwale rywalizowali w naszym powiecie [foto]

Sokołowscy
Najlepsi drwale rywalizowali w naszym powiecie [foto] foto: KM PSP Białystok

W ubiegłym tygodniu, na terenie naszego powiatu, odbyły się zawody drwali o „Srebrną siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka”.

25 września, na terenie Leśnictwa Wyliny, odbyły się kolejne już zawody drwali, którzy rywalizowali o „Srebrną siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka”. Imprezę zorganizowało Nadleśnictwo Rudka.

W zawodach uczestniczyło 38 zawodników skupionych wokół 10 drużyn, w większości pracownicy Zakładów Usług Leśnych (ZUL) świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Rudka. Państwową Straż Pożarną reprezentowali strażacy z Komendy Miejskiej w Białymstoku oraz z powiatów: bielskiego, siemiatyckiego oraz wysokomazowieckiego.

Rywalizacja zawodów obejmowała cztery konkurencje: ścinka i obalanie drzew, przygotowanie pilarki do pracy, przecięcie kłody na długość oraz przecinka kombinacyjna. Zawody wygrał st. ogn. Szymon Kondracki z JRG nr 5 w Łapach.

Info na podst oprac.: mł. bryg. Andrzej Zalewski, KM PSP Białystok
Zdjęcia: bryg. Robert Dzierżek, KM PSP Białystok