środa, 07 sierpień 2019 19:09

Instalacje OZE na budynkach w Wysokiem Mazowieckiem [foto]

Sokołowscy
Instalacje OZE na budynkach w Wysokiem Mazowieckiem [foto] foto: UM Wysokie Mazowieckie

Miasto Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Całkowita wartość zadania wynosi 1.412.554,14 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa ośmiu niezależnych instalacji OZE, złożonych z ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej, należących do Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie. Uzyskana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Instalacje składać się będą z modułów fotowoltaicznych, falowników zmieniających prąd stały w przemienny, systemu montażowego, konektorów, okablowania, rozdzielnic oraz systemu monitoringu. Dodatkowym elementem każdej instalacji będzie mini turbina wiatrowa. Przedmiotowe instalacje będą zlokalizowane na następujących obiektach: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Miejskim Zespole Szkół, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Miejska Pływalnia Wodnik. Realizacja inwestycji wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie poboru i kosztów energii elektrycznej oraz ograniczy emisję CO2.

Jest to już kolejna inwestycja z zastosowaniem systemów odnawialnych źródeł energii w miejskich jednostkach. W 2012 roku dokonano przebudowy źródła ciepła dla Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem poprzez zastosowanie centrali grzewczej z czterema pompami ciepła powietrze-woda, zaopatrującej w ciepło technologię basenową oraz dostarczającą ciepło do podgrzania wody użytkowej na pływalni. Ponadto 2014 roku miasto zainstalowało centrale grzewcze z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w Przedszkolu Miejskim nr 1 i nr 2, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem. Instalacje te służą do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej oraz pozwoliły na częściowe zastąpienie nimi istniejących źródeł ciepła.

Samorząd Wysokiego Mazowieckiego zdobył również dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta. Dofinansowanie dotyczy trzech rodzajów instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej: fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz hybrydowej, czyli połączenia paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wstępnie udział w powyższym przedsięwzięciu zadeklarowało 218 mieszkańców, ostatecznie jednak zostało podpisane 65 umów. Największym zainteresowaniem cieszyły się panele fotowoltaiczne, bo aż 31 osób jest zainteresowanych tą instalacją. Z kolei 18 osób zadeklarowało chęć podłączenia kolektorów słonecznych oraz 16 osób instalacji hybrydowej. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wziąć udziału w przedsięwzięciu, uzyskają dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych, pozostały koszt realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.426.931,25 zł.

(info/forto: UM Wysokie Mazowieckie)

67805229 2924700240879936 2203069015960584192 o