środa, 19 czerwiec 2019 21:40

Zakończenie roku szkolnego w Jagiellończyku i pożegnanie Dyrektora Ryszarda Flanca [foto]

Sokołowscy
Zakończenie roku szkolnego w Jagiellończyku i pożegnanie Dyrektora Ryszarda Flanca [foto] foto: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

19 czerwca uczniowie w całej Polsce obchodzili oficjalne zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem uroczystość ta miała charakter szczególny, jako że połączona była z pożegnaniem Dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca, który z dniem 31 sierpnia, po 17 latach piastowania swego stanowiska odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Pierwsza część uroczystości poświęcona była najlepszym uczniom szkoły, którzy za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia i sukcesy w konkursach i olimpiadach odebrali świadectwa z paskiem i nagrody z rąk Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego, Wicestarosty, Leszka Gruchały, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosława Siekierko, Ks. Proboszcza Edwarda Łapińskiego oraz przedstawicieli dyrekcji, rady pedagogicznej i rady rodziców.

Uczniom, kończącym kolejny rok szkolny niezapomnianych wakacji oraz dalszych sukcesów w kolejnych latach edukacji życzył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.

W kolejnej części Wicedyrektor Szkoły, pani Aldona Dołubizno poinformowała, iż po 17 latach piastowania swego stanowiska Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Za ciężką i pełną poświęcenia pracę od 2002 roku odchodzącemu dyrektorowi podziękował m.in. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.

- W imieniu swoim, jak również pana Wicestarosty, a także Zarządu Powiatu i Rady Powiatu chcę panu Dyrektorowi serdecznie podziękować - powiedział starosta. - Przez 17 lat funkcjonowanie tej placówki było pod pana kierownictwem. Ponad 3000 młodych ludzi za pana bytności opuściło mury tej szkoły. To dzięki panu ta placówka ma takie, a nie inne możliwości lokalowe, dydaktyczne. 17 lat temu ta jednostka wyglądała trochę inaczej, a słowo ,,trochę" biorę oczywiście w cudzysłów. Za pana kadencji ta szkoła rozwinęła się tak, że uczniowie mogą w pełni korzystać z możliwości współczesnej polskiej edukacji. Pan był inicjatorem każdej z inwestycji. Zarówno panu, jak i całemu gronu pedagogicznemu i uczniom chciałbym też serdecznie podziękować za aktywne włączenie się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Podziękowania oraz życzenia aktywnej, pełnej satysfakcji emerytury złożyli również Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko, ks. Edward Łapiński, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Starosta Wysokomazowiecki oraz Wicestarosta wręczyli dyrektorowi nagrodę Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.

Dyrektor Ryszard Flanc skierował gorące podziękowania do wszystkich, którzy na przestrzeni lat współpracowali ze szkołą oraz jej dyrekcją, wspierając kolejne inwestycje i przedsięwzięcia, w tym do Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie, pracowników obsługi i administracji, rodziców, uczniów i kadry nauczycielskiej.

(info/foto: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem)