czwartek, 16 maj 2019 19:57

Wysokomazowieccy policjanci zapraszają do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej

Sokołowscy
Wysokomazowieccy policjanci zapraszają do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokomazowieccy policjanci zapraszają do udziału w "Teście sprawności fizycznej do Policji”. Test ma charakter teoretyczno - praktyczny i ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych służbą w Policji z poszczególnymi elementami toru sprawnościowego, jego normami czasowymi i systemem punktowym.

Jak informują wysokomazowieccy policjanci: Chcesz wstąpić do Policji? Pomożemy Ci przygotować się do testu sprawności fizycznej! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym,wysokomazowieccy policjanci zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Test sprawności fizycznej do Policji”. Test ma charakter teoretyczno - praktyczny i ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych służbą w Policji z poszczególnymi elementami toru sprawnościowego, jego normami czasowymi i systemem punktowym.

Test odbędzie się 22 maja br. od godziny 08.30, w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie przy ul. Niepodległości 3. Przedsięwzięcie nie stanowi właściwego etapu rekrutacji do Policji, a jedynie ma charakter instruktażowy.

Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie o czystej, płaskiej i jasnej podeszwie.

Osoby chętne do udziału w ww. przedsięwzięciu powinny posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość. W teście sprawności fizycznej mogą wziąć również udział osoby niepełnoletnie - które ukończyły 16 lat, pod warunkiem zgłoszenia się z rodzicem/opiekunem prawnym.