wtorek, 14 maj 2019 19:06

Wysokie Mazowieckie. Dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Sokołowscy
Wysokie Mazowieckie. Dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokomazowiecki dzielnicowy spotkał się z uczniami Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Mundurowy rozmawiał z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i popełnianiu czynów zabronionych.

Dzisiaj dzielnicowy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z uczniami Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Funkcjonariusz zapoznał młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Przypomniał o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ nierealizowanie obowiązku szkolnego, również podlega postępowaniu przed sądem.

Pogadanka miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)