czwartek, 14 luty 2019 20:08

Druga nitka gazociągu Polska-Litwa przez powiat wysokomazowiecki. Wojewoda wydał zgodę

Sokołowscy
Druga nitka gazociągu Polska-Litwa przez powiat wysokomazowiecki. Wojewoda wydał zgodę foto: PUW

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w czwartek decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Druga nitka międzynarodowego gazociągu Polska-Litwa będzie miała ponad 70 km i przebiegnie przez powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński i kolneński.

Inwestycja na odcinku „Hołowczyce”-Rembelszczyzna (granica Polska-Litwa) to projekt towarzyszący inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Litwy, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Dzięki inwestycji powstaną:

  1. gazociąg DN 700, MOP 8.4 MPa, o długości ok. 70,1 km w odcinkach: (D-E), (F-G) i (H-I) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. kanalizacja kablowa w celu ułożenia kabla światłowodowego o długości ok. 70,1 km w odcinkach (D-E), (F-G) i (H-I),
  3. 3 zespoły zaporowo- upustowe: ZZU Czyżew w pobliżu miejscowości: Czyżew, gm. Czyżew, pow. wysokomazowiecki, ZZU Zambrów wraz z śluzą nadawczo-odbiorczą w miejscowości Grzymały, gm. Zambrów, pow. zambrowski oraz ZZU Stare Konopki, gm. Śniadowo, pow. Łomżyński,
  4. drogi dojazdowe do ZZU Czyżew, ZZU Zambrów wraz z śluzą nadawczo-odbiorczą i ZZU Stare Konopki,
  5. zjazd z drogi powiatowej do ZZU Czyżew, zjazd z drogi gminnej do ZZU Zambrów wraz z śluzą nadawczo-odbiorczą, oraz zjazd z drogi gminnej ZZU Stare Konopki,
  6. przyłącza elektroenergetyczne dla ZZU Czyżew, ZZU Zambrów wraz ze śluzą nadawczo-odbiorczą i ZZU Stare Konopki. z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PGE Dystrybucja SA, Oddział Białystok wg art. 10, ust.1,pkt. 8a).

P1150663B

(źródło: PUW)