czwartek, 24 styczeń 2019 19:26

ZUS. Nowa wysokość składek od nowego roku

Sokołowscy
ZUS. Nowa wysokość składek od nowego roku foto: pixabay.com

Wśród płatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne ok. 127,5 tysięcy zadeklarowała chęć skorzystania z tzw. „Małego ZUS”. W województwie podlaskim to 3 699 osób. W samym Białymstoku taki zamiar zgłosiło prawie 2 tys. drobnych przedsiębiorców.

W związku możliwością skorzystania z tego przywileju, niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2019 roku zapłacą niższą składkę niż w ubiegłym roku. Stały element, który jest niezmienny dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z „ulgi na start”, opłacają składki preferencyjne, wybrali „Mały ZUS” lub dla których   minimalna podstawa wymiaru to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to wysokość składki zdrowotnej. Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego wypłatami z zysku w IV kwartale. Wyniosło one dokładne 5071,41 zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 342,32 zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z „ulgi na start”.

Po skorzystaniu przez 6 miesięcy z tego uprawnienia mogliśmy rozpocząć opłacanie składek preferencyjnych czyli obliczonych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.
Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od podstawy 675,00 zł ( 2250,00 zł x 30%) będą one wyglądać następująco:

  • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
  • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe;
  • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
  • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie 555,89 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to „Mały ZUS”. Tu niestety składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie www.zus.pl. Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 2 859,00 zł składki będą kształtowały się następująco:

  • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne;
  • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe;
  • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe;
  • 70,05 zł – na Fundusz Pracy;
  • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie do zapłaty będzie 1316,97 zł. z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego