poniedziałek, 20 kwiecień 2020 18:48

Kominikat Burmistrza Wysokiego Mazowieckiego. Targowisko wznawia swoją działalność

Sokołowscy

W najbliższą środę 22 kwietnia 2020r. targowisko miejskie w Wysokiem Mazowieckiem wznawia swoją działalność.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko: W trosce o wspólne bezpieczeństwo należy stosować się do wymogów i zasad ustanowionych przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i Radę Ministrów.

Wymogi obowiązują nie tylko właścicieli stanowisk handlowych, ale również Państwa jako klientów.

1. Ustala się następujące zasady na targowisku dla osób kupujących i sprzedających:

  • Sprzedający winni prowadzić działalność handlową z uwzględnieniem wytycznych GIS oraz Ministra Zdrowia w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
    z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa.
  • Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona przez zarządcę targowiska.

2. Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa osób sprzedających i kupujących:

3. osoby kupujące na jedno stanowisko prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska/straganu,

  • Obowiązek utrzymania w przestrzeni targowiska min. 2 metrów odległości pomiędzy osobami,
  • Obowiązek zakrywania przez handlujących i kupujących na targowisku nosa i ust przy pomocy części odzieży lub maski,
  • Obowiązek zachowania 4 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż.
  • Zaleca się, aby klienci straganu i targowiska podczas zakupu towarów mieli rękawiczki jednorazowe.

Stosujmy się do obowiązujących zasad jak również poleceń służb i pracowników. Prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, dbajmy o zdrowie swoje
i innych.

Wysokie Mazowieckie, 20.04.2020r.