niedziela, 22 marzec 2020 21:59

Wysokie Mazowieckie. Oświadczenie Mieczysława Kaczyńskiego dotyczące nieprawdziwych informacji o zarażeniu koronawirusem

Sokołowscy

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zarażeniu koronawirusem Mieczysława Kaczyńskiego, byłego Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy skan wyników badań potwierdzających brak wirusa oraz oświadczenie Mieczysława Kaczyńskiego.

Oświadczenie
 
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami oświadczam, że całe zamieszanie spowodowane było pobytem służbowym w Warszawie w dniu 9 marca br. i spotkaniem z przedstawicielami jednego z resortów, w którym jak się później okazało u jednej z osób wykryto koronawirusa, co skutkowało koniecznością poddania się testom.

W dniu 20.03.2020 roku pobrano próbę, która jak się później okazało została wykonana niewłaściwie, w związku z czym w dniu 21.03.2020r. pobrano ponownie próbę - otrzymałem wynik negatywny.
 
Mieczysław Kaczyński