piątek, 24 styczeń 2020 19:24

Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka [foto]

Sokołowscy
Pożegnanie biskupa Stanisława Stefanka [foto] foto: UMWP

Setki wiernych i gości z całego kraju żegnały w czwartek (23.01) biskupa seniora Stanisława Stefanka w Katedrze św. Archanioła w Łomży, ordynariusza diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011. W uroczystościach wzięło udział wielu samorządowców z regionu. 

Mszy świętej pogrzebowej, w której uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów z całego kraju, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznańsk, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

- Dzisiaj chowamy go w łomżyńskiej katedrze dziękując Panu Bogu za dobro, jakiego doświadczyliśmy dzięki jego obecności na ziemi i przepraszając za popełnione przez niego grzechy - mówił na początku uroczystości abp Stanisław Gądecki.

Homilię poświęconą biskupowi Stefankowi wygłosił bp Ignacy Dec, ordynariusz Diecezji Świdnickiej. Wspominał nie tylko historię jego posługi począwszy od przyjęcia przez niego świeceń kapłańskich, ale także energię i zaangażowanie. - Twoje słowa, wygłaszane z pasją, poruszały wiernych. Dziś zamilkły Twoje usta. Ale ślady tych wystąpień pozostały w naszych sercach – wspominał.

Telegram kondolencyjny skierował papież Franciszek. Odczytał go kanclerz łomżyńskiej kurii, ksiądz kanonik Andrzej Szurawski. "Z wielką przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci jego ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, emerytowanego ordynariusza diecezji łomżyńskiej. Dał się poznać jako gorliwy pasterz, a także jako wieloletni, ofiarny koordynator duszpasterstwa rodzin i kustosz instytutu dedykowanego tej gałęzi duszpasterstwa w Łomiankach" - napisał papież Franciszek.

Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Andrzeja Dudy. "Łączę się w żalu i modlitwie ze wszystkimi, którzy towarzyszą mu w jego ostatniej drodze. Z głębokim szacunkiem wspominam dzisiaj jego służbę Bogu i ludziom" - napisał Andrzej Duda.

Tuż po ogłoszeniu informacji o odejściu bp Stefanka, słowa uznania i wdzięczności wyraził także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, pisząc: „Dziękujemy za lata wspaniałej posługi kapłańskiej i biskupiej. Za zaangażowanie w życie województwa, a zwłaszcza walkę o rodzinę, patriotyzm, mądre słowa i dobroć”.

Głos zabrali także wybrani goście oraz najbliższa rodzina zmarłego. Biskup Stanisław Stefanek pochowany został w katedralnej krypcie biskupów łomżyńskich, pod posadzką kaplicy Matki Boskiej Pięknej Miłości.

(źródło/foto: UMWP)