środa, 30 październik 2019 19:19

Wysokie Mazowieckie. Jakub Wróblewski z nominacją od ministra

Sokołowscy

W piątek, 25 października br. minister Dariusz Piontkowski wręczył nominacje członkom IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zaświadczenia odebrały 32 osoby – członkowie oraz ich zastępcy. Wśród nich jest absolwent ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem Jakub Wróblewski.

Rozpoczynając uroczystość, minister edukacji podziękował ustępującym członkom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój oświaty. Zwrócił uwagę inicjatywy przygotowane przez Radę, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wspomniał o wspólnym śpiewaniu hymnu narodowego „Rekord dla Niepodległej”, które zgromadziło blisko 5 mln uczniów i nauczycieli, a także o akcji „Przerwany Marsz".

Serdecznie dziękuję odchodzącym członkom III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży za ich cenny wkład w wiele inicjatyw i przedsięwzięć, które zostały zauważone, jak np. „Rekord dla Niepodległej” czy akcja Przerwany Marsz” – zaznaczył minister edukacji.

W spotkaniu uczestniczyła także Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły Iwona Michałek. Witając nowych członków Rady Dzieci i Młodzieży, wiceminister edukacji podkreśliła, że liczy na bliską współpracę z młodymi ludźmi i zaangażowanie z ich strony.

Będę z wami blisko współpracować, dlatego proszę o wasze inicjatywy, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi w Polsce – zaznaczyła wiceminister Iwona Michałek.

Wśród gości dzisiejszej uroczystości był również poseł RP Jacek Kurzępa, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu VIII kadencji, współpracujący z RDiM, który podkreślił rolę Rady w promowaniu ważnych inicjatyw młodzieżowych.

Wasze działanie jest myśleniem ku przyszłości i odbywa się w ważnej kulturowo przestrzeni wartości, które są wam bliskie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Rada Dzieci i Młodzieży jest kuźnią przyszłych kadr, które będą pracowały dla Polski – powiedział poseł RP Jacek Kurzępa.

Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 r.

wroblewskiuministra2019

(info/foto: Ministerstwo Edukacji/fot: ZSOiP)