środa, 23 październik 2019 19:57

Poświęcenie świątyni w Jabłonce Kościelnej po zakończonej renowacji [foto]

Sokołowscy
Poświęcenie świątyni w Jabłonce Kościelnej po zakończonej renowacji [foto] foto: UG Wysokie Mazowieckie

W niedzielę, 20 października w Kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej miała miejsce niecodzienna uroczystość. J.E. Bp. Janusz Stepnowski celebrował Mszę św., podczas której dokonał poświęcenia świątyni po zakończonej renowacji.

Na przełomie 2017 i 2018 roku wymieniono pokrycie na dachu świątyni, które zostało współfinansowane z  dotacji budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie. W bieżącym roku zrealizowano zadanie pn. „Renowacja zabytkowej świątyni w miejscowości Jabłonka Kościelna, polegające na nadbudowie wieży kościoła” finansowane w kwocie 220.000,00 zł., z PROW 2014 – 2020, w ramach realizacji strategii LGD „Brama na Podlasie”.

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski w swoim wystąpieniu przybliżył jak doszło do realizacji inwestycji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w to zadanie. W uroczystościach udział wzięli lokalni samorządowcy, sołtysi parafii Jabłonka Kościelna oraz osoby uczestniczące bezpośrednio przy realizacji inwestycji.

(info/foto: UG Wysokie Mazowieckie)