sobota, 14 wrzesień 2019 17:08

Szepietowo. Jubileusz 50-lecia istnienia jednostki OSP Kamień [wideo/foto]

Sokołowscy
Szepietowo. Jubileusz 50-lecia istnienia jednostki OSP Kamień [wideo/foto] foto: Ania Olędzka

W sobotę, 14 września obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia jednostki OSP Kamień.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Dąbrowie Wielkiej w intencji strażaków oraz druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szepietowo. Po Eucharystii odbyło się poświęcenie pojazdów pożarniczych, po czym przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych wozów bojowych udano się pod remizę w Kamieniu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowego, wręczono odznaczenia i pamiątkowe statuetki. Uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości.

Historia OSP Kamień

19 stycznia 1968r. postanowiono założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Kamieniu. Pomysłodawcami i założycielami byli wtedy mieszkańcy wsi Stary Kamień oraz Kamień Rupie, tj. druhowie: Stefan Kaliński, Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Dąbrowski, Wacław Bielski, Tadeusz Krajewski, Zdzisław Pietrzykowski, Kazimierz Zaręba, Jan Kaczyński, Jan Mystkowski, Bartłomiej Godlewski oraz Naczelnik Gminy Dąbrowa Wielka, Pan Kowalewski. W trakcie roku 1968 druhowie zbierali od mieszkańców wsi Stary Kamień i Kamień Rupie pieniądze na zakup działki pod budowę remizy, jak też dokonywali zbiorki materiałów budowlanych. Organizowali również zabawy taneczne, na których zbierano pieniądze na budowę i sprzęt gaśniczy. W 1969 r. wybrano pełnoprawny Zarząd w składzie: Prezes – Stefan Kaliński, Naczelnik/ komendant – Andrzej Dąbrowski, sekretarz – Zdzisław Pietrzykowski, skarbnik – Tadeusz Dąbrowski, gospodarz – Wacław Bielski i zaczęło brać aktywny udział w akcjach ratowania życia, zdrowia i mienia.

Na początku używano pojazdu konnego, który trzymano w chlewku u gospodarza OSP w Kamieniu druha Wacława Bielskiego, a woźnicami byli dh Józef Godlewski i dh Jan Kaczyński.

W 1973r. pozyskano działkę pod remizę i za zebrane od mieszkańców wsi pieniądze i materiały budowlane druhowie zaczęli budować swoją strażnicę w czynie społecznym. Budowa trwała do roku 1975, kiedy to po wyświęceniu w dniu 28.10.1975r. została oddana do użytkowania. Z czasem wóz konny zamieniono na przyczepę ciągnikową, a następnie na pojazd gaśniczy m-ki STAR 29. W przeciągu 50 – lecia istnienia OSP Kamień oprócz Zarządu założycielskiego, jednostką zarządzały zarządy w składzie: II Zarząd: Prezes – Paweł Rosochacki, Naczelnik/ komendant – Andrzej Dąbrowski, sekretarz – Zdzisław Pietrzykowski, skarbnik – Tadeusz Dąbrowski, gospodarz – Wacław Bieliński, III Zarząd: Prezes – Jan Kaczyński, Naczelnik/ komendant – Andrzej Dąbrowski, sekretarz – Henryk Trochimski, skarbnik – Janusz Dąbrowski, gospodarz – Wacław Bielski.

Od 10 lat jednostką zarządza Zarząd w składzie: Prezes – Leszek Dąbrowski, Naczelnik/ komendant – Janusz Dąbrowski, sekretarz – Jacek Godlewski, skarbnik – Marek Pabich, gospodarz – Jan Zaręba.
OSP Kamień w miarę możliwości finansowych ciągle remontuje i modernizuje strażnicę, jak też pozyskuje coraz nowszy sprzęt gaśniczy. W tym roku największym zakupem jest pojazd pożarniczy STAR 244, który zastąpił wysłużonego już STARA 29.

Obecnie w jednostce jest 16 druhów i 2 druhny. Największa liczba druhów wynosiła 25 osób.

foto: Ania Olędzka