piątek, 13 wrzesień 2019 18:24

Czystsza woda w kranach w Szepietowie

Sokołowscy
Czystsza woda w kranach w Szepietowie Obraz goszka z Pixabay

Gmina Szepietowo wybuduje sieć wodociągową oraz rozbuduje sieć kanalizacyjną w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66. Koszt wyniesie 1,9 mln zł, dofinansowanie – 766 tys. zł.

Szczuczyn, Dąbrowa Białostocka, Szumowo, Suchowola, Stawiski, Krypno i Szepietowo - w tych gminach poprawi się jakość wody i system odprowadzania ścieków. Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 12 września przyznał na inwestycje wodno-ściekowe prawie 48 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Szepietowo za prawie 2 mln zł wybuduje sieć wodociągową oraz rozbuduje sieć kanalizacyjną w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66. Dofinansowanie do inwestycji wyniesie 766 tys. zł.

Wartość wszystkich dofinansowanych inwestycji wynosi 76,2 mln zł. Projekty zostały wybrane w konkursie w ramach działania 6.2  RPOWP (ochrona  wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.

(na podst. Wrota Podlasia)