środa, 05 czerwiec 2019 22:27

Mistrzowie są wśród nas!

Sokołowscy

Już wkrótce, po raz kolejny wybierzemy Mistrzów i Wicemistrzów AgroLigi 2019. Konkurs ten odbywa się w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje AgroLigę na poziomie wojewódzkim. Tegoroczna edycja Konkursu AgroLiga finansowana będzie z projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs AgroLiga corocznie prezentuje siłę podlaskiego rolnictwa. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych podlaskich rolników i agrofirm utrzymujących swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być pionierami we wprowadzaniu nowych technologii. Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu mogą być dla innych przykładem pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu naszego województwa, do dnia 30 czerwca. Uroczyste podsumowanie konkursu na poziomie wojewódzkim odbędzie się po zakończeniu lustracji gospodarstw i będzie miało  formę seminarium. O terminie rozstrzygnięcia PODR Szepietowo poinformuje wkrótce na stronie Ośrodka www.odr.pl oraz na regionalnych portalach informacyjnych.

W czasie swoich prac Komisje Konkursowe wezmą pod uwagę następujące elementy oceny:

  • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
  • przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Anna Kostro

podr2019ue06

Dział: Szepietowo