wtorek, 04 sierpień 2020 12:22

Już wkrótce poznamy kolejnych Mistrzów

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Ruszyła już kolejna odsłona AgroLigi w województwie podlaskim. Stało się już tradycją, że corocznie wybierani są Mistrzowie i Wicemistrzowie AgroLigi w dwóch kategoriach – rolnik i firma. W tym roku kolejna grupa rolników i agroprzedsiębiorstw walczy o te zaszczytne tytuły.

Konkurs AgroLiga składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Następnie wszyscy Mistrzowie w obu kategoriach z poszczególnych województw rywalizują między sobą o tytuł Krajowego Mistrza AgroLigi. Zwieńczeniem konkursu jest gala w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, gdzie poznajemy laureatów konkursu krajowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta RP, ranga konkursu jest bardzo wysoka, a co za tym idzie, wzrasta też prestiż laureatów Krajowej AgroLigi.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jako organizator konkursu na szczeblu wojewódzkim, przyjmuje zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnik i Firma, działających w obrębie województwa podlaskiego i województw ościennych (w przypadku firm). Po weryfikacji zgłoszeń, powołana przez dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie komisja konkursowa, oceni poszczególnych kandydatów. Kolejnym etapem będzie podsumowanie oraz wybór laureatów.

Jednak, aby wziąć udział w konkursie trzeba spełnić szereg różnych warunków w zależności od kategorii.

Do kategorii Rolnicy kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. Gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie nie będą kwalifikowane. W tej kategorii nie będą też uwzględniane osoby, które nie posiadają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firmy, zaliczane są wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym oraz zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy kwalifikują się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego, w obu kategoriach, Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Konkurs AgroLiga 2020 – etap wojewódzki, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krzysztof Kuteszko