środa, 06 maj 2020 20:03

Szepietowo. Komunikat w sprawie ponownego otwarcia oddziałów przedszkolnych

Sokołowscy
Szepietowo. Komunikat w sprawie ponownego otwarcia oddziałów przedszkolnych foto: UM Szepietowo

Komunikat Burmistrza Szepietowa w sprawie ponownego otwarcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Szepietowo.

Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński: Informuję, iż wstępnie planujemy wznowić działalność oddziałów przedszkolnych. Decyzja podjęta została po przeprowadzeniu wywiadu wśród rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Szepietowo. W przypadku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie rodzice 11 dzieci zadeklarowali chęć powrotu dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Państwowej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej Wojnach Krupach nie zgłosili zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom. W związku z powyższym, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie po spełnieniu wszelkich warunków niezbędnych do przygotowania szkoły na przyjęcie uczniów wznowi działalność nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. Ponadto, z informacji uzyskanych od Dyrektora Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie wynika, że placówka również prowadzi działania w celu ponownego otwarcia przedszkola. Przewidywany termin - 11 maja 2020r. W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w placówkach przedszkolnych w gminie Szepietowo organ prowadzący musi wspólnie z dyrektorami opracować procedurę i nową organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz warunków organizacji pracy przedszkoli. Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić opiekę najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. W kwestiach związanych z przyjęciem dzieci do przedszkoli w okresie pandemii proszę kontaktować się z dyrektorami placówek.