wtorek, 28 kwiecień 2020 20:20

Szepietowo. Targowisko miejskie "Mój Rynek" wznawia działalność

Sokołowscy

W sobotę (02.05), po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną na terenie kraju, działalność wznawia targowisko miejskie „Mój Rynek” w Szepietowie.

Jak informuje Urząd Miejski w Szepietowie: Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w zakresie sanitarno - epidemiologicznym, jak również ze względu na trwające roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wędkarskiej, prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

  • z uwagi na trwające prace budowlane wyłączony jest dostęp do targowiska od strony ul. Leśnej (od „glinianek”). Dostęp do targowiska możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Kolejowej;
  • dopuszczony zostaje wyłącznie handel żywnością, produktami kosmetycznymi innymi niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułami toaletowymi, środkami czystości, produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, gazetami, artykułami budowlanymi lub remontowymi oraz artykułami dla zwierząt domowych;
  • handel na targowisku odbywać się będzie w soboty godzinach 6:00 - 12:00;
  • do wjazdu na teren targowiska pojazdami uprawnione będą wyłącznie osoby świadczące sprzedaż, w godzinach 6:00 - 7:30. Osoby kupujące zobowiązane są do poruszana się po terenie targowiska pieszo, począwszy od wjazdu z ul. Kolejowej. Kupujących prosimy o zaplanowanie pozostawienia pojazdów w bezpiecznym miejscu;
  • wszystkie osoby przebywające na targowisku zobowiązane są do ścisłego przestrzegania aktualnych przepisów, wytycznych i zaleceń w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-19, takich jak stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk, zachowanie bezpiecznej odległości (zaleca się odległość min. 2 m od osoby), stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki zasłaniające usta i nos, rękawiczki ochronne, itp.);
  • sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia na prowadzonym stoisku preparatu do dezynfekcji rąk;
  • zaleca się przebywanie przy jednym stoisku maksymalnie 4 osób, nie licząc sprzedających;
  • prosimy o sprawne załatwianie zaplanowanych zakupów celem jak najkrótszego przebywania większej ilości osób na terenie targowiska;
  • sprzedających prosimy o posiadanie przygotowanej kwoty obowiązującej opłaty targowej (bez konieczności wydawania reszty);
  • informujemy, że w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego sanitariaty na terenie targowiska zostaną udostępnione bezpłatnie.
Dział: Szepietowo