piątek, 03 styczeń 2020 13:11

III odcinek trasy Rail Baltica na terenie gminy Szepietowo

Sokołowscy
III odcinek trasy Rail Baltica na terenie gminy Szepietowo foto: PUW

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na trzeci odcinek dot. przebudowy linii kolejowej Rail-Baltica. Odcinek ten ma długość ok. 3 km na terenie gminy Szepietowo.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie min. prac polegających na:

  • przebudowie układu torowego i podtorza,
  • rozbiórce istniejących i budowie nowych peronów na stacji Szepietowo, w tym budowa wiat peronowych, wyposażenie nowych peronów,
  • budowie wiaduktu drogowego w km 126,188 w ciągu drogi krajowej nr 66 do bezkolizyjnego prowadzenia ruchu kolejowego w miejscu skrzyżowania z drogą,
  • budowie przejścia pod torami w km 127,360,
  • przebudowie drogi krajowej nr 66 na długości ok. 2,035 km przecinającej linię kolejową w km 126,188 ,
  • budowie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Jest to inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia przewozu ludzi i towarów, której celem jest stworzenie możliwości rozbudowy linii w ramach europejskiego korytarza transportowego i wprowadzenie w przyszłości nowego europejskiego taboru dla transportu intermodalnego.

(PUW)