piątek, 29 listopad 2019 19:59

XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach” [foto]

Sokołowscy
XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach” [foto] foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Organizatorzy XIII Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”:

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół, Szepietowa, Wojen Krup i Nr 1 z Wysokiego Mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną uczestnicy pisali indywidualnie. Średnia punktów zdobyta przez drużynę była jej wynikiem z testu. Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W sumie z obu części można było uzyskać 53 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, asp. Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, mł. ogn. Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zwycięskie drużyny XIII edycji konkursu:

 • I miejsce – SP Szepietowo
 • II miejsce – SP Kulesze Kościelne
 • oraz ostatecznie III miejsce – SP Bruszewo po emocjonującej, aż trzyetapowej dogrywce z drużyną SP w Sokołach

Przed rozpoczęciem części praktycznej głos zabrał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie – Marian Kruszewski, który zwrócił uwagę na konsekwencje zdrowotne i społeczne picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Podkreślił, również, że są one częstą przyczyną wypadków drogowych.

Widowiskowe oraz budzące wiele emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. W konkursie znalazł się też element realizacji założeń kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – w teście znalazły się pytania dotyczące tlenku węgla oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów. Młodzieży przekazano także kolorowe ulotki związane z kampanią. Wszyscy reprezentanci 3 zwycięskich zespołów otrzymały ufundowane nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Jak co roku, co stało się już tradycją, mł. bryg. Adam Frankowski – komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, wręczył także nagrodę pocieszenia – pluszowego pieska strażaka, dla drużyny, której najgorzej powiodło się w tegorocznym konkursie. Startującym reprezentacjom szkół przybyli goście honorowi wręczyli puchary, a dodatkowo wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom przekazano okolicznościowe smycze. Na zakończenie Piotr Markowski – dyrektor szkoły podstawowej w Szepietowie, przekazał sponsorom oraz współorganizatorom konkursu pamiątkowe podziękowania.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ogromnych umiejętności i wiedzy ratowniczej. W tym konkursie nie ma przegranych, zaś najwyższą nagrodą dla wszystkich jest zdobycie wiedzy i umiejętności uratowania życia ludzkiego. Serdecznie gratulujemy uczestnikom udziału w tej szlachetnej rywalizacji, za waszą ofiarność i gotowość udzielania pierwszej pomocy ludziom w nagłych wypadkach.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

 • Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
 • Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,
 • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie,
 • Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

 • dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe rozegranie kolejnej już, XIII edycji konkursu,
 • młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,
 • opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,
 • sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, Krzysztof Niemyjski