poniedziałek, 07 październik 2019 18:13

Podlaskie piękności ponownie w Szepietowie

Sokołowscy
Podlaskie piękności ponownie w Szepietowie foto: PODR

Po intensywnym weekendzie targowym, kolejny tydzień w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zaczyna się pracowicie. W dniu dzisiejszym (07.10) rozpoczęła się 63. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Po raz trzeci na teren Agroareny przywieziono 26 ogierów rasy koń zimnokrwisty w typie sokólskim oraz 21 ogierów koni zimnokrwistych dodatkowo 4 ogiery z odwołania. Łącznie jest 51 koni.

Rasa ta była odpowiedzą na potrzeby rolników, koń wykorzystywany był do transportu i prac w polu. Cechy koni zimnokrwistych najbardziej użytkowe otrzymano w wyniku wielu lat planowania, racjonalnego żywienia i pielęgnacji. Pożądany koń zimnokrwisty w typie sokólskim odznacza się harmonijną budową, typowym dla rasy kalibrem i bardziej suchą niż u innych koni zimnokrwistych konstytucją. We współczesnym typie sokólskim zachowuje się i utrwala: wczesność dojrzewania, szybki wzrost i rozwój, niewybredność i dobre wykorzystanie paszy, długowieczność, płodność, zdrowie i przystosowanie do środowiska.

Konie, przygotowane do aukcji ciężko pracują na swój status od najmłodszych lat. Źrebię w wieku do pół roku jest oceniane w skali 5 pkt. W podanych elementach: typ, budowa i rozwój, zdrowie i ruch - max 20 punktów. Kolejna ocena odbywa się jak ogiery mają rok czasu są mierzone i oceniane w ruchu również w skali pięciopunktowej. Najistotniejszą oceną jest kwalifikacja w drugim roku życia część jest odrzucona, ostatnia selekcja na aukcję odbywa się ok. 2,5 roku życia ogiera.

Jak mówi  Marek Niewiński dyrektor biura WZHK w Białymstoku - Konie dziś przywiezione na aukcje były wstępnie mierzone miesiąc temu tu odbędzie się ostateczna selekcja, w terenie ciężko jest zmierzyć zwierzę, koń czasami źle stanie na nierównym podłożu, tu w PODR w Szepietowie podłoże jest idealne będą przemierzone, a poza tym niektóre ogiery przez miesiąc mogą urosnąć, przybrać na obwodzie lub schudnąć przygotowane do tzw. próby dzielności. Dzisiaj będzie ostateczny pomiar od godziny 16 do 18 i ocena na betonie bo wtedy widać wszystkie wady kopyt, a jutro komisyjna ocena na podłożu miękkim ponieważ koń się inaczej porusza na podłożu miękkim, a inaczej na twardym.

Ocena bonitacyjna odbywać się będzie w skali 100 punktowej wg elementów: typ – max 15 pkt., głowa/szyja - max 5 pkt. , kłoda(tułów) - max 15 pkt., kończyny przednie – max 10 pkt., kończyny tylne – max 10pkt, kopyta – max 10 pkt., stęp – max 10 pkt., kłus – max 10 pkt., wrażenie ogólne ( kopyta, grzywa, czy nie ma pęknięć na stawach sokowych, czy nie jest zbyt chudy lub zapasiony).
Maksymalnie ogier może uzyskać 100pkt. kwalifikacja obejmuje minimalnie 79 pkt.

Za organizację aukcji w Szepietowie odpowiada Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Zapraszamy jutro do Szepietowa na ocenę ogierów zimnokrwistych od godziny 9, o 14.30 ogłoszenie wyników czempionatu, imprezę zakończy aukcja zwierząt. O wynikach powiadomimy w podsumowaniu wystawy w kolejnych dniach.

Spec. do spr. promocji
Sylwia Sikorska

DSC 0589odr