środa, 11 wrzesień 2019 18:31

Przedsiębiorcy przekazali wyprawki szkolne uczniom z Krzyżewa [foto]

Sokołowscy
Przedsiębiorcy przekazali wyprawki szkolne uczniom z Krzyżewa [foto] foto: Trans-Rol

W piątek (06.09) właściciele firmy TRANS-ROL Grażyna i Andrzej Remisiewicz wspólnie z Grupą Azoty przekazali materiały edukacyjne 40 uczniom klas pierwszych szkoły średniej w Zespole Szkól Rolniczych w Krzyżewie.

W tym uroczystym spotkaniu oprócz młodzieży i kadry pedagogicznej udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Jolanta i Bronisław Puczel reprezentujący SDOO w Krzyżewie oraz przedstawiciel Grupy  Azoty. Właściciele firmy TRANS-ROL  w pierwszych słowach wyrazili wdzięczność rodzicom, organowi prowadzącemu i wszystkim tym którym kontynuacja nauki w tej szkole nie była obojętna za ich zaangażowanie w to aby kolejni młodzi ludzie mogli podjąć trud nauki w murach szkoły, która wykształciła wiele pokoleń. W dalszej części swojego wystąpienia motywowali oni młodzież do wytężonej pracy, szczególnie podkreślając to żeby nie zmarnowali oni możliwości rozwoju jaką otrzymują ucząc się w placówce, która została uznana za najlepszą szkołę w kategorii techników województwa podlaskiego w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Ze swej strony przedsiębiorcy zaoferowali młodzieży możliwość odbywania płatnych staży i praktyk w ich przedsiębiorstwie, gdzie będą mogli od podstaw zapoznać się z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz cyklicznych spotkań i szkoleń z przedstawicielami wiodących producentów z branży rolniczej. W kolejnej części spotkania przedstawiciele SDOO w Krzyżewie zaoferowali chęć szeroko rozumianej współpracy ze szkołą na gruncie praktycznym w oparciu o badania naukowe. Swoje uznanie i poparcie dla powyższej inicjatywy podkreślił również Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, który w sposób szczególny podkreślił osiągnięcia i wkład Państwa Remisiewicz w działalność społeczną i rozwój edukacji na terenach wiejskich. Młodzież do której skierowane były te wszystkie ciepłe słowa wysłuchała ich z ciekawością i zainteresowaniem, co wywołało pozytywne wrażenie na zaproszonych gościach.

Na zakończenie wraz z przedstawicielem Grupy Azoty przedsiębiorcy przekazali na ręce Dyrektor Joanny Krawczuk materiały edukacyjne oraz wręczyli drobne upominki wszystkim zaproszonym gościom. Zachęcili do sięgania po produkty krajowe, tym samym do budowania patriotyzmu gospodarczego.

Akcja wspierania edukacji najmłodszych uczniów szkół podstawowych realizowana jest przez firmę TRANS-ROL już od kilku lat, tegoroczna inicjatywa wsparcia również młodzieży szkół średnich jest kolejnym krokiem w 25 letniej działalności firmy TRANS-ROL. W związku z tym, że cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem oraz zyskała aprobatę Grupy Azoty, jednego z największych producentów nawozów mineralnych w Europie i MRiRW  rozpoczęły się już działania, aby patronować uczniów szkól rolniczych nie tylko na terenie woj. podlaskiego, ale również w całym kraju. Biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania  gospodarcze, inicjatywy które poprawią sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce są jak najbardziej potrzebne, konieczne jest zacieśnianie współpracy która pomoże w wykształceniu kompetentnej kadry zawodowej  pomiędzy instytucjami rządowymi, władzami samorządowymi, stacjami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami, a szkolnictwem - podkreślił na zakończenie i zaprosił do współpracy Andrzej Remisiewicz.

Opracowano: TRANS-ROL Agnieszka Bogaczyk

Dział: Sokoły