czwartek, 18 lipiec 2019 18:58

Trwa nabór uzupełniający do Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie

Sokołowscy

Zachęcamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w naborze uzupełniającym do Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Szkoła wciąż dysponuje wolnymi miejscami i zaprasza do rekrutacji - przede wszystkim na kierunki wiodące: technik rolnik, technik agrobiznesu oraz do LO o profilu policyjno-pożarniczym i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Szkoła zapewnia:

 • organizację dojazdu do szkoły
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych
 • pracownie przedmiotowe, wyposażone w sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne, tablice interaktywne
 • zaplecze do nauki zawodu: warsztaty szkolne, stajnia
 • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców, współpracujących ze szkołą
 • nowoczesny kompleks boisk sportowych
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bezpieczne warunki nauki

Przy szkole funkcjonuje internat.

Oferta kształcenia ZSR w Krzyżewie:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum:
  • technik rolnik
  • technik agrobiznesu
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik organizacji turystyki
 • Szkoła Branżowa I Stopnia:
  • Rolnik
  • Ogrodnik
  • Pszczelarz
  • Stolarz
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  • Rolnik
  • Technik Rolnik

W Rankingu Techników 2019 Miesięcznika Perspektywy ZSR w Krzyżewie został uznany za najlepsze technikum w województwie podlaskim.

18072019krzyz