poniedziałek, 20 kwiecień 2020 18:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokoły. Otwarcie targowiska

Sokołowscy

Wójt Gminy Sokoły informuje, że od dnia 21.04.2020 r. zostaje otwarte Targowisko w Gminie Sokoły.

Jednocześnie informuje, że na terenie targowiska należy:

  1. Stosować właściwą higienę rąk (dezynfekcja, rękawiczki);
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania (obowiązek zasłaniania ust i nosa);
  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością;
  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego;
  5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra);
  6. Stosować zasadę 4 osób przed jedną kasą.

Powyższe zalecenia wynikają z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sokoły, 20.04.2020 r.

Wójt
Józef Zajkowski