wtorek, 31 marzec 2020 20:36

Sokoły. XIII Sesja Rady Gminy [retransmisja online]

Sokołowscy

W dość nietypowych warunkach przeprowadzono w dniu dzisiejszym (31.03) XIII Sesję Rady Gminy Sokoły.

Wtorkowa sesja Rady Gminy zaczęła się minutą ciszy. W ten sposób radni i uczestnicy sesji uczcili pamięć zmarłego Leszka Gruchały, wicestarosty wysokomazowieckiego.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
2) zmiany statutu Gminy Sokoły;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
4) zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej w Sokołach;
5) opinii dotyczącej nabycia nieruchomości w miejscowości Jeńki;
6) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły.
6. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2021 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.