środa, 31 lipiec 2019 19:39

Kolejna stacja LPG sprzedająca gaz „na lewo” w rękach podlaskiej KAS

Sokołowscy
Kolejna stacja LPG sprzedająca gaz „na lewo” w rękach podlaskiej KAS foto: KAS

Blisko 168 tys. litrów gazu LPG sprzedała bez wystawienia paragonów i odprowadzenia podatków jedna ze stacji działających na terenie województwa mazowieckiego. Proceder ujawniono w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy, a nierzetelny przedsiębiorca poddał się odpowiedzialności i skorygował swoje rozliczenia. To kolejne w krótkim czasie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży gazu LPG ujawnione przez podlaską KAS.

Funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że na jednej ze stacji gazu działającej na terenie województwa mazowieckiego sprzedaż gazu LPG może być prowadzona z pominięciem kasy fiskalnej. Przeprowadzona kontrola w tym zakresie potwierdziła, że mimo obowiązku, na stacji nie ewidencjonowano na kasie wszystkich transakcji sprzedaży gazu. W wyniku dalszych czynności sprawdzających ustalono, iż podatnik od początku roku nie wykazał i nie zarejestrował sprzedaży blisko 168 tys. litrów na kwotę 340 tys. zł.

Właściciel stacji nie kwestionował ustaleń kontrolujących. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i został ukarany grzywną w wysokości 11 tys. zł. Ponadto, w obecności funkcjonariuszy zaewidencjonował na kasie rejestrującej zaległości za lipiec na kwotę 35 tys. zł, natomiast za pozostałe miesiące złożył w tym zakresie korekty do właściwego urzędu skarbowego.

Kwota, która nie wpłynęłaby do budżetu, gdyby nie skuteczna kontrola KAS w tej sprawie to 63 521 zł. Co ciekawe, jest to już drugie tego typu ujawnienie w krótkim czasie. Przed niespełna tygodniem, także na stacji sprzedającej gaz LPG w woj. mazowieckim, podlaska KAS ujawniła sprzedaż „na lewo” 34 tysiące litrów gazu LPG oraz ponad 350 butli z gazem propan-butan. W tamtej sprawie, właściciel stacji także nie zakwestionował ustaleń kontrolujących, a w wyniku kontroli KAS zaewidencjonował nieujętą wcześniej sprzedaż gazu na kwotę blisko 93 tysięcy złotych.

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy cyklicznie prowadzi kontrole w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących na stacjach paliw, jak i kontrole rodzaju paliw.

(KAS)

Dział: Podlaskie