czwartek, 11 kwiecień 2019 19:18

Rośnie ilość pracujących emerytów

Sokołowscy
Rośnie ilość pracujących emerytów pixabay.com

Liczba pracujących emerytów wzrosła w ostatnich czterech latach aż o 30 proc. Wśród zarobkujących seniorów przeważają kobiety , które stanowią 56 proc. populacji. Prawie 90 proc. dorabiających do swoich świadczeń to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Podejmowanie pracy przez emerytów należy ocenić jako bardzo pozytywne zjawisko, gdyż mamy obecnie jedną z najniższych bo jedynie 3,5 proc. stopę bezrobocia.

Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów w województwie podlaskim wyniosła 16 tys. co stanowi 11 proc. wszystkich pobierających świadczenie seniorów. W skali całego kraju to 13 proc. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim i śląskim , najmniej natomiast – w województwie podlaskim. Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 131 osób to pracujący emeryci. Najwięcej zatrudnionych seniorów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwo wielkopolskie - 154 i mazowieckie - 153, a najmniej – województwo podkarpackie -82 i świętokrzyskie -95. W województwie podlaskim to 110 osób.

Gdy emeryt prowadzi działalność gospodarczą to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie emerytalnemu i rentowym. 29,2 proc. pracujących seniorów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i 25,8 proc pracuje na umowach zlecenia, a więc znacznie częściej korzystają z nietypowych form zatrudnienia, niż osoby w wieku produkcyjnym.

Wśród zarobkujących emerytów więcej jest kobiet bo aż 56 proc niż mężczyzn , których mamy 44 proc. Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn. Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych płac, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów. Poza tym maleje udział sektorów opartych na pracy fizycznej, czyli tych w których dominują mężczyźni. Z danych sektorowych można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Według rankingów najwięcej zatrudnionych emerytów wybrało branże handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle. To 14,5 proc. aktywnych zawodowo nestorów. Chociaż w naszym regionie ta gałąź gospodarki daje zatrudnienie 15,1 proc. to zdecydowanie więcej bo 17,5 proc. dorabia w opieka zdrowotnej i pomocy społecznej.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Dział: Podlaskie