piątek, 29 marzec 2019 17:51

Wpadli na podatkowym oszustwie

Sokołowscy
Wpadli na podatkowym oszustwie foto: KAS

Blisko 600 tysięcy zł przychodu nie zarejestrowała jedna z podlaskich firm zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych. Nielegalny proceder związany z zaniżaniem należnych podatków PIT i VAT wykryli i przerwali kontrolerzy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Podlaska KAS skontrolowała jedną z podlaskich firm z branży spożywczej. Wnikliwa analiza dokumentów księgowych pozwoliła na ustalenie, że przedsiębiorca w latach 2016-2019 nie zaewidencjonował sprzedaży artykułów spożywczych siedmiu kontrahentom w kwocie blisko 600 tysięcy zł. Dodatkowo ustalono, że przedsiębiorcy którzy nabywali towar od kontrolowanego podmiotu, sami sprzedawali go detalicznie z pominięciem rejestracji na kasach fiskalnych.

W wyniku kontroli nieuczciwa firma wpłaciła zaległe podatki wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 130 tysięcy zł. Jej właściciel usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i został ukarany grzywną w kwocie 20 tysięcy zł. Na kontrahentów kontrolowanej firmy zostały nałożone mandaty karne. Przedsiębiorcy ci również zostali zobowiązani do złożenia korekt deklaracji oraz wpłaty zaległego podatku dochodowego i VAT wraz z odsetkami.

(KAS)