piątek, 22 marzec 2019 18:57

V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty [retransmisja online]

Sokołowscy

W piątek, 22 marca w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach odbyła się V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty kadencji 2018 - 2023.

Podczas V sesji Rady Gminy Nowe Piekuty podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030,
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacje Wójta Gminy w sprawach bieżących - okres międzysesyjny.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.

22032019npsesja

Dział: Nowe Piekuty