środa, 20 luty 2019 23:03

Nowe Piekuty. 200 tys. zł dofinansowania - skorzystają osoby wykluczone i najuboższe

Sokołowscy

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Nowe Piekuty 197 tyś. zł złotych dofinansowania na realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

W ramach projektu Gmina Nowe Piekuty stworzy ofertę kulturalną i edukacyjną, która będzie skierowana do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zawodowym. Planowane jest m. in. przesunięcie pomnika żołnierzy Armii Krajowej oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,02 ha.

Łączna wartość projektu to 258 tyś. zł, z czego 193 tyś. zł pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Projekt realizowany jest z Działania 8.6 - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Jego nabór został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"