środa, 19 grudzień 2018 11:17

Przekazanie sprzętu w ramach funduszu sprawiedliwości dla Gminy Nowe Piekuty [foto]

Sokołowscy
Przekazanie sprzętu w ramach funduszu sprawiedliwości dla Gminy Nowe Piekuty [foto] foto: UG w Nowych Piekutach

Gmina Nowe Piekuty, dzięki zawartej umowie z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dokonała zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP Jabłoń Jankowce i OSP Nowe Piekuty.

Zakupiono następujący sprzęt:

  • 1. Zestaw ratownictwa R-1w torbie – 2 kpl (z deską ortopedyczną i szynami Kramera)
  • 2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 z akcesoriami – 1 szt.
  • 3. Hydrauliczne nożyce do cięcia S 312 – 1 szt.
  • 4. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych P630 SG z funkcją turbo o modelu pracy min. ATO – 1 szt.
  • 5. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 10 m. każdy – 1 kpl

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 65 353,54 zł. z czego 99 % kosztów pokrył Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

(UG w Nowych Piekutach)