piątek, 16 październik 2020 19:24

Nowe inwestycje w gminie Nowe Piekuty

Ozonowanie Nasze Kwiaty
Nowe inwestycje w gminie Nowe Piekuty foto: UG Nowe Piekuty

W czwartek (15.10) Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński podpisał umowę z Zakładem Wielobranżowym Ireneusz Toczyłowski. Dotyczy ona rozbiórki mostu oraz budowę przepustu w miejscowości Kostry-Litwa. Wartość inwestycji to 444 561,27 zł.

Podpisana została również umowa na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo Częstki oraz przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107627B o wartości 462 605,51 zł.

Obie inwestycje zostały dofinansowane w 50% z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział: Nowe Piekuty