czwartek, 07 maj 2020 19:59

Nowe Piekuty. Wznowiona działalność Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk”

Sokołowscy

Komunikat Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie ponownego otwarcia punktu przedszkolnego „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach.

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 6 maja zniesione jest zawieszenie zajęć w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W Nowych Piekutach od 6 maja 2020 r. została wznowiona działalność Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk”. W chwili obecnej zajęcia odbywają się w jednej grupie, do której uczęszcza 5 dzieci.

Stosujemy się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, opracowane zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki. Stosowane są zalecane środki ochrony, w tym środki ochrony osobistej oraz dezynfekcja pomieszczeń. Zrobiliśmy wszystko, aby w naszym przedszkolu dzieci czuły się bezpiecznie.

Miejmy nadzieję, że wkrótce do szkół i przedszkoli powrócą wszystkie dzieci.

Wójt Gminy Nowe Piekuty
Marek Kaczyński

Dział: Nowe Piekuty