piątek, 24 kwiecień 2020 19:16

Na terenie gminy Nowe Piekuty grasuje podpalacz? Wójt interweniuje

Sokołowscy

Czy w gminie Nowe Piekuty grasuje podpalacz? W ostatnim czasie doszło do czterech pożarów w prywatnych lasach. Wójt Marek Kaczyński nie ma wątpliwości, że były to podpalenia.

W dniu dzisiejszym (24.04) Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński wystosował pismo do Nadleśnictwa Rudka oraz Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Informuje w nim o podejrzeniu podpaleń prywatnych lasów na terenie gminy.

W piśmie wysłanym przez wójta czytamy: W nawiązaniu do rozmowy w dniu dzisiejszym z Panem Tadeuszem Zawistowskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka przesyłam informacje o podejrzeniu 4-krotnego dokonania podpaleń lasów prywatnych na terenie Gminy Nowe Piekuty w okresie niespełna dwóch tygodni.

  • I. zdarzenie - 07.04.2020 r. około godz. 16:30 okolice miejscowości Skłody-Przyrusy.
  • II. zdarzenie - 22.04.2020 r. około godz. 18:30 okolice miejscowości Krasowo-Siódmaki.
  • III. zdarzenie - 23.04.2020 r. około godz. 21:00 okolice wsi Krasowo-Wielkie.
  • IV. zdarzenie - 23.04.2020 r. około godz. 23:00 okolice wsi Koboski. V.

Jak dodaje Marek Kaczyński: O zdarzeniach powiadomiony został Pan Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Miejsce, czas i sposób zarzewia ognia wskazują na ewidentne podpalenia. Istnieje duża obawa, iż będą następne.  W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczególny nadzór Państwa leśników i straży leśnej w wymienionym rejonie.  Istnieje też obawa o inne tereny leśne- okolice wsi Skłody-Borowe, Stokowisko. Często podpalacz wraca też na miejsce wcześniejszych podpaleń. W załączeniu przekazuję mapę sytuacyjną ze wskazaniem miejsc zdarzeń.

24042020np

Dział: Nowe Piekuty