poniedziałek, 03 grudzień 2018 20:12

II Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne [retransmisja online]

Sokołowscy
II Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne [retransmisja online] foto: UG Kulesze Kościelne

W piątek, 30 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne kadencji 2018 - 2023.

Podczas II sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne przyjęto uchwały w sprawie:

1. Powołania Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:

 • Teresa Gierałtowska – Przewodnicząca Komisji
 • Henryk Zalewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Robert Kulesza – członek Komisji
 • Elżbieta Mierzwińska – członek Komisji

2. Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszli:

 • Wiktor Grodzki – Przewodniczący Komisji
 • Marcin Sokołowski – zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Emil Jamiołkowski – członek Komisji
 • Tomasz Śliwowski – członek Komisji

3. Powołania Komisji Gospodarki I Rozwoju, w skład której weszli:

 • Wiesław Kalinowski – Przewodniczący Komisji
 • Grzegorz Kossakowski – zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Mariusz Choiński – członek Komisji
 • Stanisław Porowski – członek Komisji

4. Powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, w skład której weszli:

 • Elżbieta Mierzwińska – Przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Śliwowski – zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Kazimierz Gołębiewski – członek Komisji
 • Wiktor Grodzki – członek Komisji

5. Ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne.

6. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

(transmisja przeprowadzona przez Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych)