wtorek, 27 listopad 2018 23:10

Uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kuleszach Kościelnych, Gołaszach Mościckich i Nowym Wyknie

Sokołowscy
Uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kuleszach Kościelnych, Gołaszach Mościckich i Nowym Wyknie foto: UG w Kuleszach Kościelnych

W dniu 27 listopada 2018 roku w strażnicy OSP Kulesze Kościelne odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Staży Pożarnych w Kuleszach Kościelnych, Gołaszach Mościckich i Nowym Wyknie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Kulesze Kościelne otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 34242,42 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 33900,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 342,42 zł.

Dla poszczególnych jednostek OSP zakupiono:

OSP Kulesze Kościelne

 • Torba ratownicza, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED PHILIPS HeartStar
 • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN SAVA
 • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych SAVA

OSP Gołasze Mościckie

 • Pilarka do drewna Stihl MS 291
 • Agregat prądotwórczy Fogo FH 3001 R z licznikiem motogodzin
 • Latarka akumulatorowa 2 szt. speracz Mactronic X-POSTOL RC 02
 • Zbijak do szyb hartowanych 2 szt. SafetyPen

OSP Nowe Wykno

 • Pilarka do drewna Stihl MS 291
 • Agregat prądotwórczy Fogo FH 3001 R z licznikiem motogodzin
 • Latarka akumulatorowa 2szt. speracz Mactronic X-POSTOL RC 02
 • Zbijak do szyb hartowanych 2 szt. SafetyPen

W uroczystym przekazaniu wziął udział Wójt Gminy Stefan Grodzki oraz przedstawiciele Ochotniczych Staży Pożarnych w Kuleszach Kościelnych, Gołaszach Mościckich i Nowym Wyknie. Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia i nie tylko.

(info/foto: UG w Kuleszach Kościelnych)