środa, 23 maj 2018 15:37

Kulesze Kościelne. Zagospodarowanie placu w centrum na cele rekreacyjne [foto]

Sokołowscy
Kulesze Kościelne. Zagospodarowanie placu w centrum na cele rekreacyjne [foto] foto: UG w Kuleszach Kościelnych

Gmina Kulesze Kościelne realizuje projekt pn. Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przy zagospodarowaniu placu będą wykonywane niżej wymienione prace budowlane:

 • budowa ogrodzenia na placu zabaw z jedną bramką wejściową
 • budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw
 • montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw
 • budowa nawierzchni trawiastej pod urządzeniami siłowni
 • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
 • montaż koszy, ławek, oświetlenia
 • montaż tablic informacyjnych
 • budowa oczka wodnego
 • budowa ścieżek
 • montaż kładki
 • sadzenie roślin (drzewa i krzewy).

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne, dzięki rewitalizacji placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne.

(źródło: UG w Kuleszach Kościelnych)