piątek, 26 maj 2017 19:24

Policjanci na spotkaniu z gimnazjalistami w Kuleszach Kościelnych

Sokołowscy

Wysokomazowieccy policjanci odwiedzili uczniów w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych. Omawiali zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, w świetle obowiązujących przepisów oraz wyjaśnili jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zażywanie dopalaczy.

Wczoraj wysokomazowieccy policjanci odwiedzili uczniów w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych. W trakcie prelekcji funkcjonariusze wyjaśniali młodzieży, kim jest osoba nieletnia, jednocześnie zwracali uwagę na granicę wieku i związaną z tym odpowiedzialność przed organami ścigania. Omówili czym jest czyn karalny oraz wskazali okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego. Wczorajsze spotkanie było również doskonałą okazją, aby wskazać młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami. Podnoszenie świadomości młodzieży o zagrożeniu jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy jest najskuteczniejszą obroną przed nimi. W trakcie spotkania funkcjonariusze podkreślali jak ważna jest wiedza młodego człowieka na temat konsekwencji związanych z zażywaniem substancji niewiadomego pochodzenia i składu.

(info:KPP w Wysokiem Mazowieckiem)