czwartek, 22 grudzień 2016 08:48

Strażacy z OSP w Kuleszach Kościelnych mają nowy samochód

Sokołowscy
Strażacy z OSP w Kuleszach Kościelnych mają nowy samochód foto: Marcin Nawrocki Wrota Podlasia

Ma służyć przede wszystkim ratownictwu technicznemu, usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych oraz lokalnych podtopień – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit wczoraj, 21 grudnia został oficjalnie przekazany strażakom z OSP Kulesze Kościelne.

W uroczystościach wzięli udział strażacy, lokalni samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, a także Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Komorowski i Dyrektor Departamentu Transportu i Infrastruktury UMWP Leszek Lulewicz. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Kulesze Kościelne Józef Grochowski i Przewodniczący Rady Gminy Marek Wnorowski.

- Jestem przekonany, że ten samochód będzie dobrze służył całej jednostcezwracał się do strażaków podczas oficjalnego przekazania pojazdu marszałek Jerzy LeszczyńskiMam nadzieję, że będzie wspomagał w niesieniu pomocy – bo właśnie na tym polega wasza misja. - Jednocześnie życzę, aby tych interwencyjnych wyjazdów było jak najmniejdodał.

Jak podkreśla Komendant Gminny OSP Kulesze Kościelne Stefan Grodzki samochód jest wyposażony w niezbędny sprzęt do ratownictwa drogowego jak i usuwania miejscowych zagrożeń takich jak wiatrołomy czy podtopienia.

- Do tej pory byliśmy wyposażeni tylko w dwa samochody ciężkie marki Jelczdodaje Stefan Grodzki - Teraz jesteśmy gotowi do akcji w wypadkach komunikacyjnych - m.in. możemy sprzęt bedacy na wyposażeniu jednostki zapakować do tego samochodu i przewieźć na miejsce akcji.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit z 2007 r. kosztował 118 tys. zł Zakup został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 40 tys. zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 5 tys. zł i Gminę Kulesze Kościelne - 78 tys. zł.

- Jesteśmy przekonani, że ten samochód będzie najczęściej używanym pojazdem w akcjach ratowniczych choćby z uwagi na to, że mamy coraz mniej pożarów, a więcej wypadków komunikacyjnych i miejscowych zagrożeń - mówi komendant Stefan Grodzki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach Kościelnych istnieje nieprzerwanie od 1924 roku. Od 10 czerwca 1995 roku jednostka OSP Kulesze Kościelne znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Terenem działania jednostki jest zasadniczo Gmina Kulesze Kościelne. Jednak w przypadku większych zagrożeń strażacy udzielają pomocy również na terenie całego powiatu.

(ak/mn Wrota Podlasia, fot.Marcin Nawrocki wrotapodlasia.pl)