środa, 20 maj 2020 20:54

OSP Kulesze Kościelne będzie miało nowy wóz bojowy

Sokołowscy

Podczas XII sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne radni zdecydowali o przekazaniu dotacji w wysokości 200 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kulesze Kościelne. 

Radni Gminy Kulesze Kościelne postanowili na wczorajszej sesji (19.05) zabezpieczyć kwotę 200 tys. zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd ma być sfinansowany przez gminę i MSWiA. Ustalona wspólnie bazowa kwota zadania to 760 tys. zł, która pozwala na zakup podstawowego samochodu. Władze gminy jednak myślą o droższym i tym samym lepszym samochodzie. Prowadzone są rozmowy na temat dodatkowego dofinansowania, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak informował Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki: - podczas sesji rady gminy zabezpieczyliśmy kwotę 200 tys. zł na zakup średniego samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki OSP Kulesze Kościelne. (..) Rozmawiałem z panią poseł Aleksandrą Szczudło, która powiedział, że będzie zabiegała, żebyśmy jako gmina, otrzymali też dofinansowanie na zakup tego samochodu z Funduszu Sprawiedliwości. Więc, jeżeliby okazałoby się, że koszt samochodu będzie większy niż zakładano, to mam nadzieję, że uda się uzyskać dofinansowanie z innych źródeł. Jeżeli nie, to trzeba będzie mieć świadomość, że będziemy musieli zwiększyć wkład własny z budżetu gminy.