wtorek, 10 marzec 2020 18:17

Kulesze Kościelne. Prawa Gospodarza: o uprawnieniach organizacji prozwierzęcych – szkolenie dla hodowców zwierząt

Sokołowscy
Kulesze Kościelne. Prawa Gospodarza: o uprawnieniach organizacji prozwierzęcych – szkolenie dla hodowców zwierząt Photo by Andy Kelly on Unsplash

W jakich okolicznościach może dojść do odebrania zwierząt właścicielowi? Jak postępować w sytuacji pojawienia się w gospodarstwie przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt? Co powinien zrobić rolnik, jeżeli – w sposób niezasadny – zarzuca mu się niewłaściwe traktowanie zwierząt znajdujących się na terenie jego gospodarstwa? Odpowiedź na te pytania poznasz już 12 marca (czwartek) o godz. 19:30 w trakcie spotkania w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych (ul. Wesoła 14).

Jeżeli jesteś hodowcą, nie może Cię tam zabraknąć! Zapraszamy!

Organizatorem wydarzenia jest inicjatywa społeczna #PrawaGospodarza we współpracy z Gminą Kulesze Kościelne. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/636269266933495/

Szczegółowy program szkolenia:

 • 1. System ochrony zwierząt w Polsce:
  • a. Podstawy prawne i główne założenia
  • b. Struktura organizacyjna i rola poszczególnych podmiotów
 • 2. Odebranie zwierząt właścicielowi – konieczność czy ostateczność?:
  • a. W jakich okolicznościach może dojść do czasowego odebrania zwierząt? Szczegółowe omówienie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt
  • b. Jakie podmioty uprawnione są do czasowego odbioru zwierząt?
  • c. Jak przebiega procedura czasowego odbioru zwierząt?
  • d. Przypadki niecierpiące zwłoki – szczegółowe omówienie przesłanek art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt
 • 3. Omówienie procedury postępowania na wypadek wizyty w gospodarstwie przedstawicieli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt:
  • a. Dlaczego nie można reagować agresją i jakie mogą być konsekwencje prawne użycia siły/przemocy wobec przedstawicieli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt?
  • b. Jakich informacji można żądać od przedstawicieli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt?
  • c. Jakie służby – i dlaczego – należy niezwłocznie powiadomić o wizycie w gospodarstwie przedstawicieli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt?
  • d. W jaki sposób należy zabezpieczyć dowody na potrzeby ewentualnego postępowania administracyjnego bądź sądowego?
 • 4. Pytania i dyskusja