Kulesze Kościelne

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom prawnym ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku zachorowania na COVID-19.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesłał nam aktualne oferty pracy według stanu na dzień 26 marca 2020 r.
Wojewoda Podlaski i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformowali o dziesiątym przypadku wystąpienia koronawirusa w regionie.
Kolejne potwierdzone przypadki zarażenia COVID-19 w Podlaskiem. Jeden to młody mężczyzna, który wrócił z USA. Drugi to mężczyzna w sile wieku, który wrócił z Niemiec.
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii…
W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
Wojewoda Podlaski i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformowali o siódmym przypadku wystąpienia koronawirusa w regionie.
Dekret o pogrzebach podczas stanu epidemii.
poniedziałek, 23 marzec 2020 20:10

"Trzynasta emerytura" wkrótce będzie wypłacana

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” przekazane zostanie razem z wypłatą należną za kwiecień 2020 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Decyzję o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej wraz z waloryzacją. Wysyłka obydwóch korespondencji odbędzie się w kwietniu.
800-100-102: Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt bezpłatnej,całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. W projekt zaangażowani są m.in. psychologowie z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.