czwartek, 07 maj 2020 20:19

Trwają prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Klukowie [foto]

Sokołowscy

Trwają prace związane z wykonaniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, wymiana instalacji c.o., w miejsce istniejącego starego kotła olejowego zainstalowanie pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wspomagana przez nowy kocioł olejowy spełniający funkcję szczytowego źródła ciepła, wymiana oświetlenia starego typu na energooszczędne LED. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wynosi 1 628 959,64 zł., a wartość przyznanego dofinansowania 1 278 537,83 zł. Głównym wykonawcą zadania jest ALDO Technika Grzewcza Sławomir Wiśniewski.

Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

(info/foto: UG w Klukowie)