środa, 29 styczeń 2020 19:56

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Klukowie [foto]

Sokołowscy
Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Klukowie [foto] foto: UG Klukowo

W dniu dzisiejszym (29.01) Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński oraz Sławomir Wiśniewski – właściciel firmy Aldo Technika Grzewcza Sławomir Wiśniewski - podpisali umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”.

Jak informuje Urząd Gminy Klukowo: Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 278 537,83 zł (tj. 85 % wartości dofinansowania) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
W ramach projektu planowana jest poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, wymianę instalacji c.o., w miejsce istniejącego starego kotła olejowego zainstalowanie pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wspomagana przez nowy kocioł olejowy spełniający funkcję szczytowego źródła ciepła, wymianę oświetlenia starego typu na energooszczędne LED.

foto: UG Klukowo

29012020kl

Dział: Klukowo