środa, 18 wrzesień 2019 19:01

Remont drogi Czyżew Siedliska – Stokowo Bućki

Sokołowscy
Remont drogi Czyżew Siedliska – Stokowo Bućki Image by OlinEJ from Pixabay

W dniu 11 września Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka podpisała umowę na remont drogi gminnej Czyżew Siedliska – Stokowo Bućki.

Prace prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt”. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową i została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa dotyczy remontu drogi gminnej nr 107979B Czyżew Siedliska- Jaźwiny Koczoty- Stokowo Bućki. Długość remontowanego odcinka wynosi 3,5km, zakres prac przewiduje nową nawierzchnię, pobocze oraz odwodnienie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020r.

Wstępny koszt inwestycji wynosi 2 374 017,19zł. Na zadania te gmina otrzymała 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

(UM Czyżew)

Dział: Czyżew