piątek, 07 czerwiec 2019 19:18

280 tys. zł z PFRONu dla gminy Czyżew [foto]

Sokołowscy
280 tys. zł z PFRONu dla gminy Czyżew [foto] foto: Wrtora Podlasia

280 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej – świetlicy wiejskiej oraz budowa zaplecza socjalnego dla przyległego boiska piłkarskiego w połączeniu z istniejącym budynkiem świetlicy w Rosochatem Kościelnem, przy ul. Mazowieckiej 6” otrzymała Gmina Czyżew. Dzięki temu zwiększy się dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. W piątek (7 czerwca) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy z pierwszymi czterema beneficjentami programu – miastem Białystok, powiatem sokólskim, gminami Radziłów i Czyżew.

Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał podziału środków z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych. Do siedmiu podlaskich samorządów trafi łącznie 2 352 777 zł. – dotacje otrzymają Białystok, Łomża, Suwałki, powiat sokólski i białostocki, a także gminy Radziłów i Czyżew. Pierwsze cztery umowy podpisano w piątek (7 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ich łączna wartość to 1 095 333 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego, który jest dysponentem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowali Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. I to właśnie oni przekazali podlaskim samorządom środki na realizację tych ważnych społecznie przedsięwzięć.

- Potrzeby finansowe związane z przystosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych są w naszym regionie bardzo duże. Dlatego staramy się wspierać wszelkie działania związane z szeroko pojętą dostępnościąmówił marszałek Kosicki podczas konferencji prasowej przed podpisaniem umów – Mamy też świadomość jak wysokie są koszty dostosowania obiektów do wymagań zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi dostępności budynków. Mam nadzieję, że pieniądze, które Państwo otrzymacie pozwolą sprawnie zrealizować inwestycje.

Natomiast Marek Malinowski odpowiedzialny w zarządzie za służbę zdrowia podkreślił, że samorząd województwa przeznacza bardzo dużo środków na infrastrukturę szpitalną. A jej przystosowanie do osób niepełnosprawnych jest priorytetem.

Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. w szkołach, poradniach, świetlicach wiejskich i na boiskach piłkarskich. Dzięki temu poprawi się dostępność obiektów, a tym samym wzrośnie aktywność osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z samorządów, który otrzymał dofinansowanie z puli PFRON jest gmina Czyżew. Dzięki dotacji, w Rosochatem Kościelnem zostanie przebudowana świetlica. - Będą się tam odbywały zajęcia aktywizujące mieszkańców, także tych niepełnosprawnychmówiła burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. Powstanie też zaplecze sanitarno-szatniowe przy pobliskim boisku. Dostosowanie szatni i toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoli im na czynny udział w zajęciach sportowych. Na realizację zadania gmina Czyżew otrzymała 280 tys. zł dofinansowania. Całkowita wartość robót budowlanych to natomiast 571 263,89 zł

(info/foto: Wrota Podlasia)

Dział: Czyżew